Potencjał urodzeniowy Ba-Zi (astrologia chińska)

Potencjał urodzeniowy Ba-Zi (astrologia chińska)

Astrologia chińska spełnia dwie ważne funkcje: odszyfrowuje przeznaczenia człowieka i daje informacje o tym, jak optymalnie je wypełnić.

Chińska sztuka Ba-Zi określa potencjał zawarty w wykresie urodzeniowym człowieka (Czterech Filarach Przeznaczenia). To diagnoza oddziaływania żywiołów na życie człowieka, zarówno w wymiarze jego cech charakteru oraz szans i zagrożeń w życiu osobistym i zawodowym.

Prawidłowe odczytanie przeznaczenia jest diagnozą wyznaczników naszego życia, które stają się naszym osobistym Feng Shui. Wszystko ma swój czas i Ba-Zi to identyfikuje, stając się prognozą pogody na życie.

Analiza daje możliwość identyfikacji tych aspektów życia, które wymagają działań dla odzyskania równowagi i zachowania pomyślności. Ba-Zi pomaga podjąć odpowiednie decyzje oraz może wspomagać osiągnięcie sukcesu w życiu, ułatwiając:

  • osiągnięcie wyznaczonych celów,
  • wybór odpowiednich kierunków działania,
  • zrozumienie swoich mocnych stron i własnego potencjału,
  • wskazanie co należy porzucić, co przeszkadza w rozwoju czy w osiągnięciu sukcesu.

Ba-Zi przynosi odpowiedź na wiele pytań, pomaga poznać źródła problemów i uczynić nasze działania bardziej świadomymi.  Diagnoza i konsultacja aktywności pozwala na świadome działanie na rzecz własnego rozwoju.

Wiedza na temat starożytnych chińskich wykresów Ba-Zi wyznaczających potencjał zawarty w naszej dacie i godzinie urodzenia, a także długości geograficznej, płci fizycznej oraz okresie astralnym, pozwala na planowanie działania zgodnego z istniejącym w człowieku potencjałem.

Podkreślić chciałbym również, że odczytywanie potencjału urodzeniowego na podstawie chińskich wykresów Ba-Zi, nie ma nic wspólnego z „wróżbą” czy tak zwanym „wróżeniem” , do czego mam bardzo ambiwalentny stosunek, gdyż są to negatywne energie i mijające się z prawdą.

Pamiętajmy, że mamy wolną wolę i przyszłość nie jest zdeterminowana. Posiadamy jednak pewne potencjały, które warto znać, w celu osiągnięcia możliwie najlepszych korzyści dla jakości naszego życia.

Osobiście lubię używać wykresów Ba-Zi kiedy potrzebuję większej pewności do określenia głównego korzenia problemu w prowadzonej terapii przy wielu dolegliwościach danego Pacjenta.

Na życzenie, mogę również przygotować i odczytać potencjał urodzeniowy Ba-Zi dla konkretnej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *