Terapie ludowe

Terapie ludowe

Terapie wywodzące się z etnomedycyny i doskonalone od stuleci przez konkretne rody oraz całe społeczności były używane i wykorzystywane do leczenia chorób o najrozmaitszej etiologii.

Ich głównym celem było ściągnięcie z ciała choroby zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej (duchowej). Różnego rodzaju rytuały przy użyciu przeróżnych przedmiotów, a także masaży, wcierek, ziołowych naparów oraz medytacji i modlitwy były i są do dziś z powodzeniem praktykowane z efektami powrotu do homeostazy i dobrostanu.

Zgodnie z założeniem, że każda choroba, zanim wniknie do organizmu, rozpoczyna się w przestrzeni astralnej, gdzie dochodzi do „załamania energetycznego”, to dopiero w drugiej kolejności manifestuje się w postaci widocznej patologii w ciele fizycznym. Bez usunięcia przyczyny tej energetycznej dysfunkcji, która jakoby karmi fizyczną chorobę, możemy jedynie zaleczać jej widoczne symptomy ale bez pracy na astralu, nie wyleczymy źródła i korzenia problemu, a tym samym nie uzdrowimy naszego
ciała.

Medycyna ludowa pojmuje człowieka w jego całokształcie jako układ zamknięty, jednorodny oraz powiązany ze sobą we wszystkich jego aspektach.

Jedni z moich Nauczycieli, którymi m. in. byli rosyjscy oraz ukraińscy lekarze, zawsze powtarzali, że ich koledzy i koleżanki z personelu medycznego, umierali zazwyczaj na choroby, które leczyli u swoich Pacjentów. Dlatego podkreślali, że tak ważna jest ochrona własnej energii oraz świadoma praca z
energetyką innych ludzi w sposób bezpieczny a więc świadomy, że człowiek, to nie tylko fizyczne ciało ale mnogość jego wzajemnych powiązań i interakcji pomiędzy różnymi sferami.

W zakresie tej kompetencji zapraszam do:

Oczyszczania i regulowania głównych splotów energetycznych (czakr).

Oczyszczania ciała fizycznego, eterycznego oraz emocjonalnego, astralnego z nagromadzonych negatywnych energii oraz bytów.

Oczyszczania przestrzeni fizycznych z negatywnych energii, w tym podnoszenie wibracji miejsc.
Kontaktu z przewodnikami duchowymi w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące spraw ziemskich oraz zmarłych.

Odprowadzanie zmarłych.

Pracy z artefaktami i kamieniami.

Kompetencje w tym zakresie udoskonaliłem u Mistrza Grzegorza Halkiewa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *