Dawid Zyskowski

Cennik

Podczas pierwszego naszego spotkania przeprowadzam bardzo szczegółowy i pogłębiony wywiad lekarski z zakresu medycyny zachodniej, terapeutyczny z zakresu TCM (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) wraz z energetycznym skanowaniem ciała oraz rozmową wspierającą. Następnie proponuję konkretną terapię, koncentrując się w pierwszej kolejności na głównym korzeniu problemuStosuję przy tym różne metody i narzędzia z zakresu medycyny naturalnej, wschodniej, zachodniej, ludowej oraz energetycznej, a podstawą naszej współpracy jest wzajemne zaufanie do procesu terapii.

Nie jestem lekarzem i nie daję gwarancji, że stosowane przeze mnie naturalne metody uzdrawiania, znane ludziom od setek i tysięcy lat, przyniosą pożądany efekt. Przede wszystkim wspieram i wzmacniam zdrowie, prowokując ciało do samoregeneracji, umysł do pozytywnej zmiany i ducha do aktywności, angażując w proces terapii całą swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zawsze z dobrą intencją.

Pierwsza wizyta konsultacyjna – 200 zł (2 h).

Pojedyncza Terapia Ogólna (KOMBO) to 300 zł (2 h) i sensowne minimum to 5 zabiegów, a średnio terapia wymaga 10-ciu spotkań terapeutycznych, dlatego Pacjentom lub Klientom podejmującym się pełnemu procesowi terapii, oferuję pakiety zakupywane na 5 zabiegów z góry za 1350 zł; tym samym pojedyncza sesja terapeutyczna wynosi 270 zł. Po 5-ciu zabiegach odświeżamy pakiet na kolejne 5 spotkań, jeżeli jest taka potrzeba lub można dokupować pojedyncze sesje za 300 zł. Każdemu pozostawiam wybór.

Podsumowując:

  • Konsultacja – 200 zł
  • Terapia Ogólna (KOMBO) /najbardziej polecana, podczas której wykorzystuję podejście holistyczne, przy użyciu wszystkich dostępnych przeze mnie narzędzi, wymienionych poniżej, dająca możliwie najlepszy efekt terapeutyczny/ – 300 zł lub 270 zł przy wykupieniu z góry pakietu 5-ciu zabiegów.

Jeżeli jednak życzysz sobie skorzystać wyłącznie z jednego, konkretnego i wybranego zabiegu, który trwa od 0,5 do 1-ej godziny, przedstawia się to następująco:

Przeciętna ilość zabiegów zależy od aktualnej Twojej kondycji, wieku, życiowej energii, długości trwania zaburzenia lub choroby oraz jej stopnia rozwoju i nasilenia, a także indywidualnych zasobów energetycznych. Jest to proces bardzo osobniczy i niepowtarzalny – jak każdy z nas.

Pierwsze nasze spotkanie, które nazywam „wizytą zero”; opiera się głównie na wywiadzie, konsultacji oraz rozmowie, sporządzeniu dokumentacji, jak również zaplanowaniu i wyjaśnieniu zakresu terapii i zwyczajowo trwa do 2-óch godzin (koszt to 200 zł).

Średnio, terapia nie trwa krócej niż 5 spotkań terapeutycznych, a najczęściej jest to 10 do 20- stu spotkań, w odstępach czasu 1 raz w tygodniu przez pierwsze 5 zabiegów, co 2 tygodnie przez kolejne 5 zabiegów, a następnie 1 raz w miesiącu, aż do osiągnięcia możliwie pożądanego efektu terapeutycznego.

W przypadkach nagłych oraz ostrych, terapia może odbywać się nawet co 3 – 4 dni. 

Uczciwie daję sobie również prawo do odmowy kontynuowania terapii, na każdym jej etapie, jeżeli moje podejście, jak również metody które stosuję, nie są zadowalające dla Pacjenta lub Klienta oraz nie wzbudzają zaufania lub są podważane; podczas wizyty występuje nadmierne pobudzenie emocjonalne oraz podejrzenie korzystania ze środków zmieniających świadomość.

Gift Card / Karta Podarunkowa

Especially for…

Podaruj (o)sobie zdrowie, relaks i moc.

Magic Therapies Gift Card, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju i ilości zabiegów, mogę wysłać do Ciebie, wskazanej przez Ciebie osoby lub możesz odebrać ją ode mnie osobiście.

Zachęcam do zaznajomienia się z cennikiem usług, wykonania przelewu oraz wskazania godności osoby obdarowanej wraz z adresem.

W celu omówienia szczegółów, zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Na zdrowie!

Magic Therapies Gabinet Medycyny Naturalnej

Ul. Wielopole 20A, 31-072 Kraków, Polska

Tel: +48 508 503 835

NIP: 513 00 60 724
Numer konta PKO BP: 98 1020 2892 0000 5302 0792 7421