Irmina Wrona

Konsultacja astrologiczna 

„Astrologia jest językiem. Jeżeli rozumiesz ten język, niebo mówi do Ciebie.”
– Dane Rudhyar

Praca z analizą horoskopu urodzeniowego człowieka, relacji partnerskiej, rodzinnej, biznesowej, innej, lub projektu, zespołu czy firmy jest sesją terapeutyczną o wielopoziomowym działaniu.

Horoskop urodzeniowy to astrologiczny, osobisty wykres, pokazujący obraz nieba taki, jaki zobaczylibyśmy w chwili naszych narodzin, z miejsca gdzie one nastąpiły.

Horoskop natalny opracowuje się na datę urodzenia osoby lub moment założenia firmy, utworzenia projektu itp. z dokładną godziną i miejscem narodzin.

Jeżeli ktoś, stojąc w tym konkretnym geograficznym punkcie na Ziemi i punkcie czasu, w którym przyszliśmy na świat – zrobiłby zdjęcie, „stop klatkę” lub slajd, – to to zdjęcie, ten obraz nieba obserwowany z tamtego miejsca w tamtym czasie, to jest właśnie obraz, któremu się przyglądamy, gdy pracujemy z horoskopem urodzenia.

Urodziliśmy w pewnym miejscu i czasie, ale Wszechświat nie zatrzymał się wtedy, bo przecież wszystko jest w ruchu.

Istnieje to zdjęcie z tamtego momentu, ale jest też rozwój wydarzeń, wszystko rozwija się i biegnie dalej i dalej… I jest czas, w którym jesteśmy osadzeni, w którym dochodzi do spotkania z astrologiem; jest też czas, który następuje później, po konsultacji.

I jest oczywiście czas wcześniejszy, zanim nastąpił moment naszych narodzin. I czasami pracujemy też z horoskopem pełni lub nowiu, które miały miejsce, zanim się urodziliśmy.

Horoskop urodzeniowy, czyli obraz nieba z chwili narodzin jest jak punkt wyjściowy, to jest taki początek.
Kiedy pracujemy w astrologii z jakimikolwiek rzeczami, wtedy czerpiemy z tego obrazu, zawsze na to patrzymy. Kiedy pracujemy z horoskopem jakiegoś wydarzenia albo firmy, nasz osobisty horoskop i tak ma znaczenie.

Horoskop to zapis potencjału, z którym się rodzimy. Wszystkie gwiazdy, planety i światła np. Księżyc, Słońce, Wenus, Saturn, można odczytywać na różne sposoby.

Reprezentują one różne siły i jakości, które mają znaczenie w naszym życiu, – kiedy żyjemy.
Każda z nich obrazuje coś, co w naszym życiu się przejawia w taki czy inny sposób.

Widać wszystkie potencjały, nasze słabości, nasze mocne strony. Widać jak (będzie) wyglądało nasze dzieciństwo i przez jakie rodzaje doświadczeń w życiu (z dużym prawdopodobieństwem) będziemy przechodzić.
Widać, na czym nasze życie będzie się koncentrowało, widać wiodące tematy i motywy naszego życia.

Wszystkie siły, które są reprezentowane przez gwiazdy, planety i światła przejawiają się jakoś w naszym życiu.

Archetypy są wielowymiarowe i mogą mieć różne znaczenia. Na przykład:

Położenie Słońca w horoskopie, jego aspekty i wszystko, co się z nim wiąże może pokazywać temat ojca.

W horoskopie kobiety może pokazywać też temat męża. Pokazuje również kluczowy aspekt naszej świadomości, można powiedzieć że pokazuje naszą tożsamość.

Może też pokazywać kwestie dotyczące fizycznego organu w ciele, narządu jakim jest serce.

Pokazuje też tę sferę życia, która jest dla nas szczególnie ważna – tak, że jesteśmy w niej oryginalnie zakotwiczeni, że urodziliśmy się z akcentem na coś położonym.

Saturn na przykład obrazuje sprawy dotyczące naszej dorosłości. Pokazuje temat granic, w szerokim i również duchowym znaczeniu.

Jego położenie w horoskopie może wskazywać na to, gdzie leżą w życiu blokady i co w życiu wymaga rozwiązania, czym trzeba będzie się zająć, żeby to rozwiązać. Saturn jest też planetą władzy, czasu, karmy, mądrości i starego wieku.

Horoskop natalny jest niesamowicie obszerny i wielowarstwowy, da się z niego odczytać wiele informacji. Horoskop urodzeniowy jest trochę jak początek, nasz punkt wyjściowy (i zarazem końcowy).

Urodziliśmy się, ale Wszechświat jest w ruchu. Harmonijne i nieharmonijne wzajemne układy istotnych dla nas sił, nieprzerwanie tworzą się i rozpadają, oddziałując na nas.

„Przychodzimy na świat w określonym momencie, w określonym miejscu. Tak jak wino posiadające swój rocznik, posiadamy jakości roku i sezonu, w którym się urodziliśmy. Astrologia nie narzuca niczego ponad to.”
– Carl Gustav Jung

Konsultacja astrologiczna najczęściej trwa 2-3 godzin. Dla opracowania rozbudowanej wersji potrzebuję wcześniej otrzymać dane.

Potrzebna jest Twoja data urodzenia z dokładną godziną i miejscem narodzin. Godzinę urodzenia możesz pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego, telefonicznie lub mailowo.

Dla osób zamawiających rozbudowaną, pełną konsultację astrologiczną, czas oczekiwania to minimum 2 tygodnie od momentu dostarczenia potrzebnych danych do dostępnego terminu sesji.

Jeżeli korzystamy z astrologii przy okazji pracy innymi metodami, wystarczy że przychodząc na wcześniej umówiony termin, znasz swoje dane urodzenia (dzień, miesiąc, rok, dokładna godzina i miejsce).

Dostępne techniki i sfery tematyczne:

 • astrologia medyczna
 • astrologia finansowa
 • potencjały zawodowe i zdolności
 • astrologia partnerska
 • astrologia elekcyjna: wybór dat dla ważnych życiowych wydarzeń np. ślub, założenie firmy
 • tranzyty
 • progresje
 • dyrekcje
 • solariusze
 • lunariusze
 • astrologia horarna

  & więcej.

Ustawienia hellingerowskie  

„Jeśli spojrzysz głęboko w swoją dłoń, zobaczysz swoich rodziców i wszystkie pokolenia Twoich przodków. Wszyscy oni żyją w tym momencie. Każdy jest obecny w Twoim ciele. Jesteś przedłużeniem każdej z tych osób.” – Thich Nhat Hanh

Ustawienia Systemowe są piękną i transformującą metodą pracy terapeutycznej. Mogą być mocnym wsparciem na ścieżce rozwoju osobistego.
Jest to metoda holistyczna, która patrzy na osobę jako na całość, wraz ze wszystkimi czynnikami, które kształtowały ją, oraz wszystkimi, które miały wpływ na powstawanie problemu, z którym przychodzi.

Ustawienia są metodą fenomenologiczną, czyli w całości zbudowaną na obserwacjach i opartą na doświadczeniach. 

Pracując techniką ustawień często widzimy, że rozwiązanie problemu leży zupełnie gdzie indziej, niż moglibyśmy się tego spodziewać, a uzdrowienie danego obszaru tematycznego np. relacji z mamą, pociąga za sobą wyraźne polepszenie również innej płaszczyzny życia, np. relacji partnerskiej czy sfery finansowej. 

Patrząc na problemy z perspektywy hellingerowskiej – chodzi nie tyle o wprowadzanie zmian, co raczej o przywrócenie tzw. naturalnych „pierwotnych porządków”, które zakłócone, wprowadzają do życia dysharmonie i chaos.

W trakcie trwania sesji możemy pracować z dowolnym, wskazanym przez Ciebie, lub wybranym wspólnie ze mną, tematem. Np. Relacje rodzinne i partnerskie, zawodowe i finansowe, choroby i symptomy, traumy, uzależnienia, wrodzone potencjały i zdolności, i inne.

Większość prowadzonych przeze mnie sesji ustawień trwa 2-3 godzin. W tym czasie pracujemy najczęściej z jednym wiodącym tematem. Tematy poboczne często uruchamiają się w czasie sesji i biegną równolegle.

Kroniki Akaszy

„Człowiek ma zdolność przeniknąć do wiecznych początków/źródeł rzeczy, które zanikają z czasem. Zwiększa on siłę własnego postrzegania w ten sposób, jeżeli przestaje być ograniczony do zewnętrznych dowodów, gdzie wiedza o przeszłości ma znaczenie.

 

Wówczas może on dostrzec w wydarzeniach to, co nie jest odbierane przez zmysły, tą część która nie może być zniszczona. Przenika on z czasowej i mijającej/przejściowej do niezmiennej i bezczasowej historii. Faktem jest, że ta historia jest zapisana w innych znakach niż zwykła historia.

W gnozie i w teozofii nazywa się to „Kroniką Akaszy…” Dla niewtajemniczonego, który jeszcze nie potrafi pojąć i zintegrować siebie jako rzeczywistości osobnego duchowego świata, poprzez swoje własne doświadczenie, – może on spokojnie wyglądać na wizjonera, jeśli nie gorzej.

„Osoba która posiadła zdolność postrzegania w duchowym świecie zaczyna rozpoznawać minione wydarzenia w ich wiecznych zapisach. Nie leżą one przed nią jak martwe dziedzictwo historii, lecz pojawiają się w pełni żyjące. W pewnym sensie, to co się wydarzyło rozgrywa się przed nią.”

– Rudolf Steiner

Kroniki Akaszy są świadomą przestrzenią informacyjną, symbolicznie przedstawianą jako kosmiczna biblioteka, energetyczny i metafizyczny bank lub magazyn informacji, jako miejsce zapisu historii wszystkich zjawisk – wszystkich wydarzeń, uczuć, intencji i potencjałów, z każdego czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, a także z innych żyć i wcieleń, oraz ich wzajemnych powiązań.

Każdy z nas posiada swoją własną przestrzeń Kronik Akaszy, inaczej mówiąc swoje własne Kroniki Akaszy, w których przebywają Mistrzowie i Nauczyciele, a także Strażnicy, którzy żyją w naszym polu energetycznym, na wyższych poziomach naszej świadomości, i którzy, poproszeni o to, mogą nas wspierać na ścieżce duchowego rozwoju.

Tak zwanych „Mistrzów i Nauczycieli” osobiście postrzegam jako manifestacje oraz personifikacje mądrości i miłości, pojawiające się w różnych formach. To właśnie od nich pochodzą odpowiedzi i rozwiązania uzyskiwane podczas odczytu.

Wachlarz tematów, które możemy poruszyć podczas wizyty w Kronikach Akaszy jest praktycznie nieograniczony. 

Kroniki mogą udzielić odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania, dotyczące naszych relacji z innymi: rodzina, partnerstwo, dzieci, przyjaciele, zwierzęta. Zagadnienia dotyczące naszego zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej, biznesu, pieniędzy, kariery, celów życiowych i marzeń, oraz wiele innych – mogą być przyniesione do pracy i poddane procesom uzdrawiania.
Trudne życiowe decyzje np. wyjazdy, rozstania, z powodzeniem mogą być konsultowane z Kronikami, szczególnie jeśli powodują one wewnętrzne rozdarcie i konflikt.

Kroniki Akaszy pracują ze sferą naszej nadświadomości. W czasie sesji czasami mamy możliwość wykonania zabiegów energetycznych np. sprawdzenie kondycji czakr i wprowadzenie harmonii, odcięcie toksycznych więzi, wzmocnienie siły życia i innych.

Sesje Kronik Akaszy są zróżnicowane, dopiero w trakcie pracy widzimy jaki charakter sesji dominuje. Czasami pracujemy z tematami ziemskimi – szczególnie w przypadku osób praktykujących duchowość, w czasie gdy w ich życiu brakuje czynnika uziemiającego, Kroniki mogą kierować w stronę uzdrowienia relacji z drzewem przodków. 
Część sesji porusza się w obszarach poprzednich wcieleń i archetypowych obrazów; podróżujemy po mapie umysłu i ciała emocji (energii) osoby.

Sesja Kronik Akaszy najczęściej trwa około 2-2.5 godziny.

Dywinacja  

Narzędzia: Tarot, I Ching, Kroniki Akaszy, Astrologia, Praca z wglądem (jasnowidzenie) 

„Dywinacja oznacza wydobywanie ukrytego zalążka rozwoju sytuacji, – określenie, a przez to i uprzytomnienie sobie – siły wypadkowej, działającej w polu sił tworzących daną sytuację.

Dywinacja różni się tym od wróżby, że ta ostatnia jest niejako intuicyjnym odgadywaniem tzw. przyszłości, natomiast dywinacja dokonuje się przez beznamiętne rzeczowe – obiektywne – rozpoznawanie i ujawnianie ziarna, z którego rozwija się czasoprzestrzenna treść i forma zjawiska. ”

– Leon Zawadzki

I Ching

I-ching inaczej Księga Przemian jest starożytną chińską metodą pracy duchowej, związaną z przewidywaniem zmian.

Ponieważ wszystko w życiu – my sami i nasze otoczenie trwa w nieprzerwanych cyklach zmiany, a zmiana posiada swoje wzory, za pomocą I-ching możemy rozpoznać moment/etap, w którym aktualnie się znajdujemy. I również moment/etap, w którym znajduje się nasz „temat.” 

Dzięki I-ching zobaczymy również cechy charakterystyczne tego momentu/etapu, oraz możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń. Księga Przemian daje nam też potrzebne, cenne wskazówki, kluczowe w obecnym czasie.

Księga Przemian to harmonijna, głęboka metoda pracy z niewidzialnymi siłami Kosmosu. Zgodnie ze starożytnymi chińskimi wierzeniami, podczas pracy z I-ching wspierają nas duchy przodków.

Tarot 

Tarot jest magicznym narzędziem, służącym do pracy z nieświadomą sferą naszego istnienia. Inaczej z naszą nieświadomością, w tym podświadomością i nadświadomością, oraz z kolektywnym polem nieświadomości zbiorowej. Za pomocą kart Tarota możemy uzyskać dostęp do tych obszarów.

Zaletą Tarota jest to, że umożliwia on względnie łatwy przepływ informacji z obszarów nieświadomych do naszej świadomości. 

Wszystkie informacje, których potrzebujemy, a których być może nie posiadamy, są obecne we Wszechświecie.

Żeby to zobrazować: przyjmijmy że, pewna osoba zakochała się w kimś, ale nikomu o tym nie powiedziała. To są jej uczucia, to są jej emocje, to jest jej myśl. Ta informacja i ta cała sytuacja jej zakochania jest zakryta przed resztą świata, ale nie jest tak, że nie istnieje. To jest i to funkcjonuje jako element świata i wpływa na różne elementy rzeczywistości i wydarzenia, na różne sytuacje, które dzieją się, nie tylko związane z nią, ale i z bliskimi jej osobami, i to się rozprzestrzenia coraz dalej i dalej.

W świecie są różne informacje, które są przed nami zakryte. I często jest możliwość dostania się do tych informacji i skorzystania z tego, że one ogólnie są dostępne, tylko leżą poza granicą naszej świadomości. Tarot jest narzędziem, za pomocą którego możemy je uchwycić.

W jakim celu możemy pracować z Tarotem?

Korzystamy z Tarota po to, żeby uzyskać pewne informacje trochę wcześniej. Tak jakby odkrywamy „następną kartę” rzeczywistości.

Dzięki temu możesz zobaczyć, czy w Twoim życiu, metaforycznie wybierasz się w Himalaje, czy na Majorkę. Jeżeli (przez skorzystanie z Tarota) wiesz, że wybierasz się w Himalaje, i dzięki temu odpowiednio przygotujesz się do tego, wtedy jest większa szansa, że tę podróż przetrwasz; a czasem przy okazji jeszcze zrobisz z niej użytek. 
Ale jeżeli wybieramy się w Himalaje, a jesteś metaforycznie ubrany/a jak na Majorkę, różnie może się to skończyć. Bo podróż i tak masz przed sobą, i nie wiadomo jak daleko zajdziesz i w jakim stanie będziesz po jej przebyciu.

Skoro dostajemy konkretne informacje, możemy też coś z nimi zrobić, więc jest pewna możliwość wpłynięcia na to jak rzeczy się potoczą. 
Niekoniecznie, że już jesteś „skazany/a” na tę opcję, którą odsłonił Tarot. Ale… gdy już wiesz, to możesz się zastanowić i zobaczyć co czujesz.

„Informacja wewnątrz systemu jest bardziej fundamentalna niż materia, energia, przestrzeń i czas. Informacja jest tą jedną rzeczą we wszechświecie, która nie może być  zniszczona.” – Ervin Laszlo

Kroniki Akaszy & Astrologia, Analiza snów również świetnie pracują jako narzędzia prognostyczne  

„Sny są dzisiejszymi odpowiedziami na jutrzejsze pytania.” — Edgar Cayce

Sesja dywinacji trwa zazwyczaj około 1-2 godzin. W czasie sesji możemy skorzystać z wybranej metody pracy np. rozkłady Tarota, praca z astrologią lub I-ching. Jeżeli jest ku temu potrzeba, w czasie sesji korzystamy z dwóch lub trzech narzędzi w celu uzyskania jak największej klarowności.

Praca ze snami

„Zobaczyłem we śnie tablicę, na której każdy pierwiastek znajdował się w odpowiednim miejscu.” – Dimitri Mendelejew

Podczas snu napływają do nas informacje pochodzące z obszarów nieświadomych. Sen posiada zaszyfrowane znaczenia, których zrozumienie niesie ze sobą terapeutyczny potencjał.

Odczytanie znaczenia snu może pomóc Ci zintegrować niespójne aspekty osobowości, dzięki czemu uwolnisz się od rozmaitych, często przez lata nieświadomie powielanych wzorców.

Żeby skutecznie zanalizować sen, w trakcie sesji, rozbijamy jego treść na mniejsze elementy i stopniowo wydobywamy zawartość, ukrytą w nich za pomocą symbolu. Faktyczna zawartość i znaczenie snu są dosłownie zakodowane, zaszyfrowane, pozamykane w symbolach.

Symbole występujące we śnie są powiązane z nieświadomością indywidualną śniącej osoby, co oznacza że ich znaczenia muszą być rozpatrywane indywidualnie, ponieważ mogą one znacząco się różnić w zależności od wszystkich możliwych czynników, określających śniącego człowieka (takich jak jego życiorys, płeć, wiek, kondycja zdrowotna, moment pojawienia się snu itd.). Np. owocujące drzewo śniące się dziecku zimą będzie oznaczało zupełnie co innego, niż drzewo śniące się rolnikowi w okresie zbiorów.

Jak wygląda praca z analizą snu?

Na początku poproszę Cię o opisanie snu, wizji, zdarzenia lub serii snów/zdarzeń, których przesłanie/przekaz chcesz zrozumieć. Zadam istotne w mojej ocenie pytania, dotyczące Twojej życiowej sytuacji (obecnej i przeszłej).

Sesja przebiega w ciągłej interakcji między nami. Wspólnie odkrywamy kolejne warstwy nieświadomości, pozwalając by poukrywane w onirycznych symbolach treści odsłoniły swoje faktyczne, docelowe znaczenie i wartościowy przekaz.

Odczytywanie zamkniętych we śnie wiadomości i przesłań posiada swój własny, głęboko uzdrawiający potencjał. Często dzieje się tak, że kiedy informacja pozyskana ze snu przechodzi, przenika z poziomu nieświadomego do świadomości, szkodliwe mechanizmy (automatycznie) przestają w nas pracować, a przeciągające się procesy dobiegają końca.

Sesja pracy ze snami trwa najczęściej około 2 godzin. W tym czasie analizujemy jeden lub więcej snów, w celu uchwycenia wiadomości, którą Twoja podświadomość komunikuje za pomocą wizji.

Możemy pracować ze snami, pochodzącymi z obecnego czasu, wliczając to koszmary senne i powtarzające się sny, jak również ze snami z dzieciństwa – w tym przypadku może być pomocne skorzystanie z metody ustawień systemowych w wariancie ustawień snów.

Możemy pracować z tematem świadomego śnienia, pod kątem rozwinięcia u Ciebie zdolności śnienia świadomie lub poszerzenia Twoich umiejętności w świadomych snach.

Jeżeli uda Ci się pracę nad polepszeniem jakości życia poszerzyć o Twoją przestrzeń śnienia, z pewnością uznasz to za jedno z bardziej przełomowych wydarzeń w skali życia.

Terapia traumy

Sesja pracy z traumą trwa około 3 godzin. 

Możemy pracować metodą ustawień systemowych w klasycznej formie lub w wariancie tzw. ustawień intencji, 
metodą Kronik Akaszy, 
a także w nurcie psychologii transpersonalnej w ujęciu Stanislava Grofa (wzorce COEX i matryce okołoporodowe).

Sesja może koncentrować się na traumach, które pochodzą z obecnego życia np. z czasu Twojego dzieciństwa lub z dorosłego życia, 
na traumach okołoporodowych (pochodzących z procesu biologicznych narodzin), 
jak również na traumach prenatalnych (z czasu gdy mama była z Tobą w ciąży) 
i traumach transgeneracyjnych, inaczej rodowych traumach dziedziczonych lub pokoleniowych.

Konsultacje Feng Shui  

Celem praktyki Feng Shui jest wykorzystanie pomyślnych wpływów przestrzeni, otaczającego nas środowiska i również aspektu czasowego, – tak, żeby w naszym życiu było więcej sukcesu i szczęścia.

Różne miejsca i konkretne elementy miejsc oddziałują na nas w określony sposób; i nauka Feng Shui zajmuje się diagnozowaniem tych oddziaływań. 
Również czas posiada swoje charakterystyki, i z pomocą Feng Shui obserwujemy je.

Podobnie, jak w przypadku oddziaływań środowiska, również w przypadku wpływów czasu jesteśmy w stanie rozpoznać kiedy czas jest dla nas przychylny, a kiedy nie.

Każdy człowiek i jego sytuacja są unikatowe. Jednocześnie mamy wiele cech wspólnych z innymi ludźmi.

W Feng Shui obserwujemy zarówno uniwersalnie oddziaływania – czyli takie, które będą wpływały w określony sposób, pomyślny lub nie, praktycznie na każdego, lub na większość ludzi.

I również takie, które są pomyślne lub nie, dla danej osoby, a nawet tylko – dla danej osoby i w danym czasie np. miesiącu lub roku.

Feng Shui jest techniczne i konkretne. Wspólnym mianownikiem dla Feng Shui i pozostałych metod, którymi pracuję, jest jego wysoka skuteczność.

Konsultacja obejmuje następujące etapy pracy:

Wstępna praca na żywo lub online, w czasie której dokładnie omawiamy Twoją sytuację.

Wizyta w domu lub innym miejscu, nad którym pracujemy: wykonanie potrzebnych pomiarów, ocena energii miejsca.

Opracowanie konsultacji (tę część pracy wykonuję sama), oraz znalezienie dostępnych rozwiązań.

Wsparcie w okresie do 3 miesięcy od momentu, gdy rozwiązania zostały wprowadzone (maksimum do 6 miesięcy od momentu, gdy konsultacja została opracowana, i wiemy jakie rozwiązania są potrzebne, by energia miejsca polepszyła się i nabrała potrzebnego kierunku).


Inne, dostępne formy pracy z energią:
Metoda dwupunktowa, Reiki, Praca z wglądem (jasnowidzenie), rytuały.

Rytuały

Zamówienie rytuału obejmuje: 

Konsultację na żywo lub online/telefoniczną, w czasie której poznaję Twoją kondycję i problem, który potrzebujesz rozwiązać. Konsultacja trwa około godzinę.

Jeżeli jest to wskazane, wykonuję również prognozę stanu Twojej energii i energii Twojego tematu – w celu uzyskania pełnej klarowności.

Wspólnie określamy i uściślamy Twoją intencję, która ma zostać wzmocniona za pomocą rytuału.

Intencja musi być energetycznie zdrowa i czysta. Intencja jest nasionem rytuału. Energia w niej zawarta będzie otwierana i wzmacniana.

Rytuał wykonuję sama i trwa on około 3 godziny.

Jeżeli jest to potrzebne, proszę o wsparcie swoich mistrzów, wysyłając im darowizny (offering).

Niektóre rytuały wymagają przygotowań.

Przygotowania uwzględniają nie tylko przedmioty, ale również aspekty czasu (jeżeli jest taka możliwość, wybieramy dzień mocny astrologicznie i wspierający ten rodzaj rytuału, który przynosi potrzebne Ci efekty),
oraz przestrzeni – dla niektórych rytuałów jesteśmy w stanie uzyskać wzmocnienie, kiedy zostają one wykonane w odpowiednim środowisku lub miejscu.

Jeżeli chcesz wzmocnić skuteczność od swojej strony, otrzymasz ode mnie dodatkowe wskazówki:
Jaka postawa i jakie działania są potrzebne, by energia polepszyła się i nabrała potrzebnego kierunku.

Artystyczne formy pracy z energią:

Namkha   

Namka jest pradawną techniką harmonizowania 5 żywiołów i ochrony esencji duszy La, związaną z systemem astrologii tybetańskiej.

Namka transformuje wzajemne, niekorzystne położenia 5 żywiołów w energetycznej konstrukcji osoby lub grupy np. rodziny lub firmy, wynikające z czasu ich narodzin lub powstawania.

Ponieważ żywioły są w ciągłym ruchu, w niektórych okresach czasu ich wzajemne położenia mogą być dla nas bardziej, lub mniej korzystne.

Zadaniem Namki jest wyważać wzajemne oddziaływania 5 elementów: wody, ognia, drewna, metalu i ziemi w przestrzeni, tak że wpływy wynikające z aspektów czasu przestają oddziaływać na nasze życie negatywnie.

Namka nie tylko niweluje negatywne wpływy czasu; ma także możliwość przekształcania ich w korzystne dla nas.

Praktyka Namki wzmocni kondycję Twojej siły życiowej, przynosząc pomyślność we wszystkich sferach Twojego życia, takich jak zdrowie, relacje, praca, finanse itd.

Dla opracowania Namki potrzebna jest data urodzenia i płeć osoby, lub data założenia firmy, dla której Namka ma zostać wykonana.

Obraz intencyjny

Obrazy malowane z intencją są formą duchowej pracy.

Duchowa praktyka zostaje połączona ze sztuką, czego wynikiem jest obraz, który jest energetycznie ożywiony.

Taki przedmiot posiada swoją określoną energię, emanującą na otoczenie, w którym został umieszczony; jak również na osoby, które wchodzą z nim w kontakt.

Tworzone z intencją, transcendentalne obrazy są przedmiotami, w których żyją, mieszkają dobre jakości. Jakości uniwersalne, które są dostępne dla każdego, kto je intuicyjnie poczuje, i do kogo „przemówi” lub z kim „zarezonuje” ten konkretny obraz, stworzony wcześniej.

Tworzę również obrazy, które zawierają w sobie intencje osoby zamawiającej. 

Aby wprawić w ruch Twoją intencję, mogę stworzyć przedmiot zgodnie ze swoim wyższym prowadzeniem.

Mogę stworzyć go również w połączeniu z Twoim Wyższym Ja (Higher Self, sfera nadświadomości) i siłami, które Cię prowadzą. 

Ponieważ sztuka transcendentalna działa na wielu poziomach, istnieje spora elastyczność w projekcie „zewnętrznym” i wyglądzie obrazu, lub alternatywnie innego, artystycznego przedmiotu, np. biżuterii.

Może on zawierać barwy i surowce wskazane przez Ciebie, symbol lub element szczególnie dla Ciebie ważny.

Czasami obrazy, które są wielowymiarowe i nie ukazują konkretnych form uważa się za mocniejsze, ponieważ działają one poza naszymi wzorami myślowymi bardziej klarownie i bezpośrednio.
Osobiście lubię formę i uważam obrazy zawierające formy za tak samo mocne energetycznie.

Sam obraz, jest w swojej istocie energetycznym, magicznym przedmiotem: miejscem (mocy), gdzie mieszka energia. Dany rodzaj energii, który zostaje do niego intencjonalnie zaproszony.

Jak energetyczny obraz pracuje dla Ciebie?

Gotowy obraz stanowi portal lub dom dla Twojej intencji w formie dokonanej, spełnionej, i dla jej energii. Mieszkają one i są aktywne w przedmiocie-obrazie, oddziałując na Twoje życie i otoczenie, w którym się znajdą.

Istotny jest nawet sam proces zamawiania i tworzenia obrazu. Bo już wtedy zostaje uaktywniona energia, zostaje złożone Twoje „zamówienie u Wszechświata”.

W czasie tworzenia następuje proces uruchomienia energii Twojej intencji i nadania jej kierunku.

Jeżeli czujesz blokady i ograniczenia w sferze związanej z Twoją intencją/życzeniem, w czasie tworzenia następuje proces ich zdejmowania i otwierania energetycznego.

Jeżeli energia Twojej intencji/życzenia nie ma wyraźnych blokach, ale jest słaba, proces tworzenia i materializacja ją wzmocnią.

Tak naprawdę, gotowy obraz jest dodatkowym bonusem do energetycznej pracy.

Taki przedmiot dobrze sprawdzi się zarówno jako element wystroju wnętrza, jak i wsparcie do medytacji, lub innych form praktyki duchowej.

Na poziomie ziemskim kontakt z nim pozwoli Ci powracać świadomością do oryginalnej intencji i uczuć. Tej energii, która towarzyszy Ci w sytuacji, do której zmierzasz, w której Twój upragniony cel jest osiągnięty, dokonany, urzeczywistniony i kompletny.

Talizmany

Talizmany dostępne są na specjalne zamówienia. 

Wspólnie ustalamy rodzaje surowców, które będą działały dla Ciebie odpowiednio. 

Surowce, kolory i kształt mogą zostać dobrane astrologicznie, zgodnie z Twoją datą urodzenia, po wcześniejszym sprawdzeniu, które jakości w Twoim życiu, i w obecnym czasie, i w jaki sposób – najskuteczniej jesteśmy w stanie wzmocnić.

Talizman może zostać wykonany w formie biżuterii ze srebra lub złota i kamieni szlachetnych. Może zostać też wykonany z innych surowców. 

Jeżeli masz własną wizję lub projekt, będziesz mógł(a) z nich skorzystać.

Przygotowuję też pojedyncze sztuki gotowych talizmanów, które najczęściej od razu się rozchodzą. 

Metody pracy dostępne również w formie warsztatowej i/lub szkoleniowej

Ustawienia hellingerowskie, Kroniki Akaszy, analiza snów & świadome śnienie, sztuka transcendentalna, nauka astrologii.

Warsztaty ezoteryczne: praca z kryształami, zabiegi oczyszczające energię, zabiegi wzmacniające siłę życiową i poszczególne sfery życia, uruchamianie ukrytych potencjałów i inne.

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wybranym warsztatem lub szkoleniem, zapraszam do kontaktu.

Irmina Wrona
irminawrona@gmail.com
+48 516 615 773