Krzysztof Kazmierowicz

Czym jest Feng Shui?

Jest jedną z pięciu gałęzi metafizyki chińskiej. W dosłownym tłumaczeniu znaczy „Wiatr i Woda”. W tradycyjnym (klasycznym) ujęciu, w Feng Shui używa się naturalnej energii środowiska (zwanej Qi) dla uzyskania pozytywnych rezultatów wpływających na ludzi w obszarze danej lokalizacji: miasta, domu, mieszkania czy firmy.

Dlaczego wiatr i woda?

W dawnych Chinach były to rolnicze tereny. Wiatr i woda były bardzo istotne dla plonów. Dzisiaj możemy także zaobserwować, jak te dwa żywioły wpływają na gospodarkę i życie ludzi na Ziemi.

Zatem pozytywne wyniki w życiu ludzi zależne są od tych dwóch żywiołów, które odpowiadają za zbalansowaną energię środowiska. Udokumentowane początki korzystania z wiedzy o fengshui sięgają około 2000 lat wstecz. W Księdze Pochówku, mowa jest na temat uniwersalnej energii Qi, która kierowana jest przez różne formacje terenu i gromadzi się napotykając wodę (zwykle w akwenach wodnych). 氣Qi (uniwersalna energia), przenoszona jest przez 風wiatr.

Zatem powinniśmy zwracać uwagę na 3 rzeczy:
1. Wzniesienia i góry.
2. Wodę.
3. Wiatr.

Energia Qi powinna być zrównoważona. Nie może być tak, że energia Qi będzie zbyt silna, ponieważ stanie się wtedy niekorzystna. Mój nauczyciel, mistrz Yap, porównywał to do elektryczności. Na co dzień każdy korzysta z gniazdka elektrycznego i to jest dobre. Kiedy jednak piorun uderza w budynek (duży ładunek elektryczny), to już jest złe i może powodować szkody. Nie ma złej lub dobrej energii. Energia Qi powinna być pod kontrolą. Dziecko pod kontrolą rodziców nabiera właściwych wartości.

Krzysztof P. Kazmierowicz